Dutch Remind Washington: 'Torture is a Criminal Offense'

The well-documented practice of torturing terror suspects in American custody is 'disgusting,' a 'well-documented violation of international law,' and garners dubious intelligence. According to this editorial from NRC Handelsblad of the Netherlands, what is most shocking of all is the complete failure of anyone in the Bush Administration to 'incur political consequences.'

EDITORIAL

Translated By Jan de Nijs

November 23, 2005

NRC Handelsblad - The Netherlands - Home Page (Dutch)    

The American Naval base at Guantanamo Bay, Cuba, is an absolute disgrace for President George W. Bush. The heinous treatment of al-Qaeda suspects held at Guantanamo is well documented. The American torture practices - no secret but still shocking and disgusting all the same - are well documented. Human rights organizations, the Red Cross and - yes - even the FBI, have all reported on torture by American troops at Guantanamo and Iraq. Internationally, the Americans are being pressured to immediately halt the illegal treatment of prisoners. It is the subject of ongoing debate in politics and society as a whole. However in the end, nothing is being done about it. Guatanamo Bay is a place where the Americans demonstratively ignore international human rights.

Torture is an international offense. It goes against the Geneva Convention. It is a criminal offense in and of itself. Militarily, it is not very productive because the results are untrustworthy. The driving force behind criminals that practice torture is usually intimidation. And still, per the United Nations, across the globe the ban on torture is blatantly ignored. Torture is as old as armed conflict. But that does not make it any less reprehensible. No matter how compelling the evidence might be that (alleged) al-Qaeda fighters are terrorists and murderers, this must first be proven in a court of law. The designation by the American Government of the Guantanamo detainees as žillegal fightersÓ or ženemy combatantsÓ - and therefore that they have no rights under the Geneva Convention - is a subterfuge and completely misses the point. There is a law that says that anyone held at an American naval base has the right to a day in an American court - in order to prove guilt or innocence. This is a right that Guantanamo detainees are deprived off.


Detainees At a Holding Area at Camp X-Ray in Guantanamo Bay, Cuba

It is these proven deplorable practices that give extra power to rumors of American detainees on secret bases in Europe. A rumor is not yet a fact. But Guantanamo Bay and the abuses at Abu Ghraib - under the command of American military personnel - prove that there's no smoke without fire. In other words: given the facts, it is not at all inconceivable that the CIA is running detention centers in Europe. It is laudable that the current chairman of the European Union, Great Britain - AmericaŪs most trusted ally - is demonstrating deep concern about these rumors and plans to demand clarification from Washington. This unified initiative does not absolve the E.U. member states - like The Netherlands - of their responsibility in this matter. They must investigate these unsubstantiated rumors individually to find out whether there is ground for concern.

Bush Administration officials do not seem to incur political consequences from either Guantanamo Bay or Abu Ghraib. On the contrary: lower ranked soldiers are made to pay for the atrocities that have been committed. The responsible Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, indefensibly, does not resign. Torture issues and possible CIA camps are clearly judicial issues; however they are mostly political in nature and all go back to the highest levels of government. ›

Dutch Version Below

Gevolgen Guant∑namo

23 november 2005

De Amerikaanse marinebasis Guant∑namo Bay op Cuba is de schandvlek van president George W. Bush. De misstanden met Al-Qaedaverdachten die hier gevangen zitten zijn berucht. Over Amerikaanse martelpraktijken, die geen geheim zijn maar wel blijven schokken, werd gisteren verslag gedaan in deze krant. Mensenrechtenorganisaties, het Rode Kruis - ja, zelfs het federale onderzoeksbureau van de Verenigde Staten, de FBI, hebben ieder voor zich gerapporteerd over martelingen door het Amerikaanse leger in Guant∑namo en Irak. Internationaal staat Washington onder druk om de illegale verhoren van gevangenen te staken; het is een onderwerp van voortdurend politiek en maatschappelijk debat in Amerika en elders - maar er verandert niets. Guant∑namo Bay blijft een plaats waar de Amerikanen ostentatief het internationale humanitaire recht negeren.

Martelen is een internationaal misdrijf - het is in strijd met de Geneefse verdragen over het oorlogsrecht - en het is een zelfstandig delict. Militair gezien levert het niet veel op omdat de resultaten onbetrouwbaar zijn. Drijfveer voor degenen die zich aan martelen schuldig maken, is doorgaans intimidatie. Nog steeds wordt het martelverbod wereldwijd op grote schaal geschonden, zo blijkt uit gegevens van de Verenigde Naties. Martelen is zo oud als het krijgsbedrijf zelf, maar daarom niet minder afkeurenswaardig. Hoezeer het ook een feit kan zijn dat (vermeende) Al-Qaedastrijders terroristen of moordenaars zijn, dit moet wel eerst met wettige middelen worden aangetoond. De vondst van de Amerikaanse regering om de Guant∑namo-gevangenen 'illegale combattanten' of 'vijandelijke strijders' te noemen, voor wie geen of andere wetten zouden gelden, is een afleidingsmanoeuvre die voorbijgaat aan de essentie. Die luidt dat een ieder die in de Amerikaanse marinebasis wordt vastgehouden, toegang dient te hebben tot het rechtssysteem in de VS om zijn gevangenschap te kunnen toetsen. En dat kan nu juist niet.

Het zijn deze reőle misstanden die de geruchten over het vasthouden door de VS van gevangenen op geheime plaatsen in Europa een extra lading geven. Een gerucht is nog geen feit. Maar Guant∑namo Bay en de wantoestanden in de Iraakse Abu-Ghraibgevangenis, waarvoor Amerikaanse militairen verantwoordelijk waren, laten zien dat er geen rook is zonder vuur. Anders gezegd: gelet op het voorafgaande, is met de eventuele CIA-detentiekampen in Europa de nodige achterdocht gepast. Het is dan ook juist dat de roulerend voorzitter van de Europese Unie, Groot-Brittanniő - nota bene Amerika's trouwste bondgenoot - zich bezorgd toont over de geruchten en Washington om opheldering wil vragen. De lidstaten, waaronder Nederland, hebben overigens met dit gemeenschappelijke initiatief hun verantwoordelijkheid niet gedelegeerd. Ze dienen afzonderlijk het waarheidsgehalte van deze onbevestigde berichten te onderzoeken.

De regering-Bush heeft tot nu geen politieke consequenties getrokken uit Guant∑namo Bay of Abu Ghraib. Integendeel; een lage militair moest boeten voor het vernederen van Iraakse gevangenen. De verantwoordelijk minister, Donald Rumsfeld van Defensie, bleef ten onrechte zitten waar hij zat. De problemen met de martelingen en de mogelijke CIA-kampen zijn zeker juridisch, maar bovenal politiek van aard - en terug te voeren tot het hoogste niveau.

© Watching America and WatchingAmerica.com. All Rights Reserved. 2005

Site Design v1.0 & v2.0:
Fifth Wall Media Design