Stop Housekeeping! Why U.S. Women Create More Prosperity

According to this op-ed article from Dutch Newspaper NRC-Handelsblad, American women are far more productive than their Dutch counterparts. The author writes that in The Netherlands, when women with government-paid educations end up house cleaning, it is wasteful and unfair to those who can't enter college because of a lack of space in schools.

By Heleen Mees*

Translated By Wim de Vriend

April 27, 2006

NRC Handelsblad - The Netherlands - Original Article (Dutch)

Last week, Member of the Second Chamber [of the Dutch Parliament] Sharon Dijkstra, announced a plan to force women with a university education who don't go to work or work part time, to repay part of their educational expenses. But the problem of capital destruction amongst highly-educated women is not the only issue. These women also keep bread out of the mouths of the less educated. Here in the U.S., things are arranged better.Time for European Women to Hang Up their Aprons?


--------------------------------------------------------------------

[Editor's Note: According to Dijkstra, the phenomenon of highly-educated women who choose to stay home instead of pursue a career is "capital destruction."]

Traditionally, Black Friday is the day after Thanksgiving that heralds the start of the annual spike in sales [before Christmas]. Very early in the morning, long lines of people wait for large American department stores to open, in order to pounce on bargains. Europe has Black Saturday, the day when the French leave for vacations en masse, and roads become clogged. This could be a metaphor for the difference in lifestyle. On average, Americans have longer work weeks and shorter vacations, but a lot more disposable income than Europeans.

According to Olivier Blanchard, professor of economics at the Massachusetts Institute of Technology in Boston, we in Europe would rather loaf, even if that means we have less money.  In his view, this explains the economic gap between the U.S. and the E.U.

Are Dutch women really that much lazier than American ones?  Not really, at least not if you account for the hours they spend keeping house. Economists Ronald Schettkat and Richard Freeman calculated that American women save over 10 hours each week by farming out domestic work. Along this line, they eat out more often and make considerably more use of shopping services and nannies.

All sorts of personal services are widely offered and purchased in the U.S. Just a stone's throw from your home, you can at any time have your nails manicured and your shoes shined. In New York during the weekend, you can get cooking assistance to prepare the meals for the coming week in your home. The visiting culinary expert makes the purchases and assists in preparing the dishes. That way during the week, two-income families can conjure up meals as nutritious as they are tasty.

By working more hours per week and by taking shorter vacations, Americans have enough money to purchase these services. Because they work fewer hours and take longer vacations, women in The Netherlands are forced to do the housekeeping in their "leisure time," and at the end of the day they have to paint their nails themselves to boot. Forget about their preferences for leisure time. When you come right down to it, Dutch women work just as hard as American women.Still Doing Your Own Housework? Get Over It!


------------------------------------------------------

The American labor market model does create much more affluence than the Dutch. Highly educated women in the United States don't need to choose between children and career. But they can, just like men, combine the two. Extra income is spent on all kinds of domestic and personal services. In that way American women limit the pressure of their jobs, while at the same time creating jobs in the service sector. The knife cuts both ways.

In the Netherlands, the knife is dull on both sides. Highly educated women with children don't work, or they only work part-time. They do the household chores themselves, and are otherwise busy bringing the children to and from music lessons or soccer field. In the meantime, a lot of the less educated are out of the loop. The compensation they receive keeps the pressure of payroll taxes high, which in turn discourages highly educated women from going to work full time.

According to Schettkat and Freeman, the government should take specific measures to get out of this impasse. The VVD [a market-oriented political party] plan to obligate schools to provide after-school care is a start. Lowering taxes on labor is also helpful, particularly if directed at working women with children. This could be done, for instance, by granting these women, exclusively, a full tax deduction for the expenses of domestic help and child care. Although such an initiative is not in harmony with the principle that men and women are equally responsible for home and children, it is in complete harmony with existing practices, in which woman and care remain synonymous.

* Heleen Mees (37) is an attorney, economist and journalist and lives in the United States

Dutch Version Below

Stop met huishouden!

Waarom vrouwen in de VS meer welvaart scheppen

Door Heleen Mees

Amerikaanse en Nederlandse vrouwen werken per saldo even hard. Toch levert de Amerikaanse werkwijze meer op.

Afgelopen week lanceerde het Tweede-Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA) het plan om vrouwen die hebben gestudeerd en vervolgens niet of nauwelijks gaan werken, een deel van hun opleidingskosten te laten terugbetalen. Maar het probleem met hoogopgeleide vrouwen die goeddeels thuis zitten, is niet alleen dat er sprake is van kapitaalvernietiging. Ze stoten ook lager opgeleiden het brood uit de mond. Hier in de VS hebben ze dat beter bekeken.

Zwarte Vrijdag is hier traditioneel de dag na Thanksgiving die het begin van de jaarlijkse uitverkoop inluidt. In alle vroegte staan lange rijen mensen te wachten tot de de grote Amerikaanse warenhuizen opengaan om zich op de koopjes te storten. Europa heeft Zwarte Zaterdag, de dag waarop de Fransen massaal met vakantie gaan en de autowegen verstopt raken. Het zou een metafoor kunnen zijn voor het verschil in levensstijl. Amerikanen hebben gemiddeld langere werkweken en kortere vakanties, maar veel meer geld te besteden dan Europeanen. Volgens Olivier Blanchard, hoogleraar economie aan het Massachussetts Institute of Technology in Boston, luieren we in Europa liever, ook als we daardoor minder geld hebben. Dit verklaart in zijn ogen de economische kloof tussen VS en EU.

Zijn Nederlandse vrouwen werkelijk zoveel luier dan Amerikaanse? Niet echt, tenminste niet als je rekening houdt met de uren die ze kwijt zijn aan het huishouden. De economen Ronald Schettkat en Richard Freeman hebben uitgerekend dat Amerikaanse vrouwen per week meer dan 10 uur tijd besparen door huishoudelijk werk uit te besteden. Zo eten ze vaker buiten de deur en maken ze ruim gebruik van boodschappendiensten en kindermeisjes.

Ook allerlei persoonlijke diensten worden in de VS op ruime schaal aangeboden en ingekocht. Op steenworp afstand van je huis kun je op ieder gewenst moment je nagels laten manicuren en je schoenen laten poetsen. In New York kun je in het weekend kookhulp aan huis krijgen om de maaltijden voor de komende week klaar te maken. De kookdeskundige doet boodschappen en helpt bij het bereiden van de gerechten. Zo toveren tweeverdieners doordeweeks in een mum van tijd een even voedzame als smakelijke maaltijd op tafel.

Door meer uren per week te werken en kortere vakanties te nemen, hebben Amerikanen voldoende geld om deze diensten in te kopen. Doordat ze minder uren werken en langere vakanties nemen, zijn vrouwen in Nederland gedwongen in hun 'vrije tijd' het huishouden te doen én moeten ze aan het eind van de dag zelf hun nagels lakken. Niks geen voorkeur voor vrije tijd. Per saldo werken Nederlandse vrouwen net zo hard als Amerikaanse vrouwen.

Het Amerikaanse arbeidsmarktmodel creëert wel veel meer maatschappelijke welvaart dan het Nederlandse. Hoogopgeleide vrouwen in de Verenigde Staten hoeven niet te kiezen tussen kinderen of carrière, maar kunnen, net als mannen, die twee met elkaar combineren. Het extra inkomen wordt besteed aan allerhande huishoudelijke en persoonlijke diensten. Op die manier beperken Amerikaanse vrouwen hun eigen werkdruk, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe banen scheppen in de dienstensector. Het mes snijdt aan twee kanten.

In Nederland is het mes aan twee kanten bot. Hoogopgeleide vrouwen met kind werken niet of in deeltijd. Ze doen zelf het huishouden, en zijn verder druk met het van en naar de muziekles of het voetbalveld brengen van de kinderen. Intussen staan veel laaggeschoolden aan de kant. De uitkeringen die zij ontvangen houden de belastingdruk op arbeid hoog, wat hoogopgeleide vrouwen weer ontmoedigt om voltijds te gaan werken.

Om uit deze impasse te komen, zou de overheid volgens Schettkat en Freeman gerichte maatregelen moeten nemen. Het VVD-plan om scholen te verplichten voor naschoolse opvang te zorgen is een begin. Verlaging van de belasting op arbeid helpt ook, temeer als die specifiek op werkende vrouwen met kinderen wordt toegesneden. Dat kan bijvoorbeeld door exclusief voor deze vrouwen toe te staan dat de kosten van huishoudelijke hulp en kinderopvang volledig voor de belasting mogen worden afgetrokken. Hoewel zo'n maatregel zich slecht verdraagt met het principe dat mannen en vrouwen in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor het huishouden en de kinderen, sluit hij naadloos aan bij de bestaande praktijk, waarin vrouw en zorg nog altijd synoniem zijn.

Heleen Mees (37) is jurist, econoom en publicist en woont in de Verenigde Staten.