NRC Handelsblad, The Netherlands
U.S. Must Show Wisdom and Talk to North Korea

EDITORIAL

Translated By Meta Mertens

October 16, 2006
NRC Handelsblad - The Netherlands - Original Article (Dutch)The Doomsday Clock - University of Chicago:
If its caretakers ever set it for midnight, it will
probably be the last thing they ever do. (above).


RealVideoThe Doomsday Clock

—BBC VIDEO: North Korea prepares for a
second nuclear test, Oct. 17, 00:01:51
RealVideo

--------------------------------------------------

With the obvious instrument of sanctions, the U.N. Security Council has put the Hermit State in its place. North Korea's alleged nuclear test is the reason for U.N. resolution 1718, which was adopted unanimously last Saturday. The Council demands that North Korea conclude its nuclear activities. The proposed sanctions relate to exports, travel and finance. The use of force is ruled out for the time being due to pressure from China and Russia.

States that are misbehave cannot be rewarded for their misbehavior. If the alleged nuclear test is a fact, the use of sanctions is appropriate. But it doesn't solve the problem with North Korea. The Stalinist regime in Pyongyang has shown on several occasions that it won't hesitate to parry the hard-line reaction of the world community with harsh counter measures. The alleged nuclear test is the best proof of this.

If sanctions are not accompanied by diplomatic consultation, we can expect the following scenario. Humanitarian conditions will deteriorate in the country, the number of refugees crossing the Chinese border will increase and the regime will dig its heels in even deeper. To obtain hard currency, it will attempt to sell its (alleged) enriched uranium and nuclear technology to terrorists or rogue states. It has already sold missiles to Iran, Syria and Pakistan. But nuclear material [uranium or plutonium] is far more lucrative. If the need is great enough, the stuff can be smuggled out of the country through cunningly hiding it amongst other goods. Dictator Kim Jong-il can also increase the pressure on the region by issuing direct threats.

In the Bulletin of the Atomic Scientists RealVideo last year, American nuclear scientists Norris and Kristensen pointed out that a North Korea nuclear test could lead to a nuclear weapons race in Asia, which is already crowded with nuclear powers like China, Pakistan and India. If nuclear weapons are developed by Japan and South Korea, both of which feel threatened by recent developments, a new Cold War would rapidly materialize.North Korean workers in the town of
Sinuiji, along the border with China,
Oct. 16. Pyingyang officials are
urging the nation's impoverished
citizens to brace for 'final victory.'


---------------------------------------

Such a scenario must be avoided at all cost. One of the world's last communist regimes may be trying to blackmail an entire region, but that in and of itself cannot be a reason to reject talks with the regime. The problem lies particularly in its relations with the United States, which have been completely ruined since "9/11" occurred and President Bush embarked on his confrontational course. Direct talks, which were still possible under President Clinton, have been ruled out by the White House.

A policy of sanctions alone brings with it the danger of having the opposite effect. No matter what, sanctions must be accompanied by diplomacy. The six nation talks between South and North Korea, China, Russia, Japan and the United States must resume quickly. Unfortunately, talks between Washington and Pyongyang are unlikely, but what has intransigence gotten us but escalation? North Korea is primarily responsible for this, but someone must show some wisdom.

Dutch Version Below

Sancties en escalatie

Met het voor de hand liggende instrument van sancties dient de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Noord-Korea van repliek. De beweerde kernproef van deze heremietstaat is de aanleiding van VN-resolutie 1718, die zaterdag unaniem werd aangenomen. De raad eist van Noord-Korea dat het zijn nucleaire activiteiten beŽindigt. De voorgestelde strafmaatregelen hebben betrekking op export, reizen en financiŽn. Gebruik van geweld wordt onder druk van China en Rusland vooralsnog uitgesloten.

Staten die zich misdragen mogen niet voor hun wangedrag worden beloond. Als de beweerde kernproef een feit is, is gebruik van het sanctiemiddel juist. Maar het lost de problemen met Noord-Korea niet op. Het stalinistische regime in Pyongyang heeft in het verleden meermaals laten zien dat het niet aarzelt een harde opstelling van de wereldgemeenschap met harde tegenmaatregelen te kunnen pareren. De veronderstelde kernproef zou daarvan het beste bewijs zijn.

Als de sancties niet worden vergezeld door diplomatiek overleg, is een volgend draaiboek te verwachten. De humanitaire omstandigheden in het land verslechteren, het aantal vluchtelingen aan de grens met China neemt toe en het regime zet zijn hakken steeds steviger in het zand. Om aan geld te komen, zal het trachten zijn (vermeende) verrijkte uranium of atoomtechnologie aan boevenstaten of terroristen te verkopen. Het heeft eerder al raketten verkocht aan Iran, SyriŽ en Pakistan. Nucleair materiaal levert meer op. Als de nood hoog genoeg is, kan de rommel via slinkse wegen altijd het land worden uitgesmokkeld. Dictator Kim Yong Il kan met onverholen dreigementen ook de druk op de regio verhogen. De Amerikaanse atoomwetenschappers Norris en Kristensen wezen er vorig jaar in het Bulletin of the atomic scientists op dat dit tot een kernwapenwedloop in AziŽ kan leiden. Dat is al overvoerd met atoommachten als China, Pakistan en India. Als Japan en Zuid-Korea, die zich beide door de recente gebeurtenissen bedreigd voelen, ook kernwapens gaan ontwikkelen, is een nieuwe Koude Oorlog snel een feit.

Een dergelijk scenario moet tot iedere prijs worden vermeden. Een van de laatste communistische regimes ter wereld chanteert een complete regio, maar dat mag op zichzelf geen aanleiding zijn de onderhandelingen met het bewind uit de weg te gaan. De pijn zit met name in de relatie met de Verenigde Staten, die sinds 9/11 en de confrontatiekoers van president Bush totaal is verziekt. Directe gesprekken, die onder president Clinton nog mogelijk waren, worden door het Witte Huis uitgesloten.

Een bewind van sancties brengt het gevaar met zich mee dat het averechts werkt. Strafmaatregelen dienen hoe dan ook te worden begeleid door diplomatie. Het zeslandenoverleg tussen Zuid- en Noord-Korea, China, Rusland, Japan en de Verenigde Staten zou snel moeten worden heropend. Gesprekken tussen Washington en Pyongyang zijn helaas onwaarschijnlijk, maar wat heeft de onverzoenlijkheid anders opgeleverd dan escalatie? Primair verantwoordelijk hiervoor is Noord-Korea. Maar iemand moet de wijste zijn.

16 oktober 2006