Bush's 'Addicted' Nation Will Find Withdrawal Painful

President Bush's push to break America's oil habit 'has come years too late,' both for America's auto companies and especially consumers. According to this editorial from NRC Handelsblad of The Netherlands, kicking the habit now 'is going to be very painful.'


EDITORIAL

Translated By Jan de Nijs

February 1, 2005

NRC Handelsblad - The Netherlands - Home Page (Dutch)


President George W. Bush Delivers the 2006
State of the Union Address, Jan. 31 (above);

— C-SPAN VIDEO: George W. Bush Gives
the 2006 State of the Union Address,
and the Democratic Response
Jan. 31 01:02:00 RealVideo

RealVideo[SLIDE SHOW: State of the Union].

From left, Chief Justice John Roberts,
Justice Clarence Thomas, Justice Stephen Breyer
and Newly Sworn-in Justice Samuel Alito (below)

Senator Hillary Rodham Clinton Appears to
Suffer From Some Intestinal Discomfort,
Awaiting President Bush's State of the Union. (above)


During last night's State of the Union address, American President George W. Bush touched on a sensitive issue regarding his country's energy supply. He stated that America is addicted to oil, and that the best way to shake this addiction is technology. According to Bush, by 2025, 75 percent of the problematic oil imports from countries in the Middle East must be replaced with something else. He called for research into different energy sources for cars; which is remarkable by American standards, because the average car owner in that country could - until recently- top off his gas tank for just a few dollars, unconcerned and enjoying relatively low fuel taxes. But the increases in oil and gas prices have changed all that. The rest of the world realized this before the United States. Therefore the American auto industry is having serious problems.

Ford and General Motors, companies that symbolize that country's focus on prosperity, are incurring unprecedented losses and are closing factories, and laying off workers in the process. Washington is not inclined to financially support this sector. That, despite the unions and powerful car lobbies. Bush stated recently in an interview with the American financial newspaper The Wall Street Journal that the auto industry must produce products that the American public wants. That's what this is all about. American auto companies have insufficiently anticipated the increase in oil prices, which has led to a decrease in demand for gas guzzlers. And that is driven again by a short term vision, which is generally prevalent in the American corporate culture. Grabbing quick (quarterly) profits is more important for a company and their stakeholders than creating a well-balanced long-term strategy.

In his State of the Union, Bush singled out the need for research into hybrid and electric cars. The tragedy is that in this respect, the competition is way ahead of American companies. Japanese car companies Honda and Toyota are successfully selling hybrids, even in the U.S. These hybrids are powered by both electric drives as well as a gasoline engine. In this area as well, the Americans are behind in development. The market, that merciless but healthy mechanism, is taking care of the rest: the Japanese flourish, and American brands are struggling.

By the way, it is not only fuel efficiency that makes Japanese cars so well-liked. The difference between American and European cars and the Japanese ones has little to do with unit price, or even labor cost. Toyota pays its employees relatively well. The difference is quality and the ability to develop the right products at a time when the market wants them, something in which the Japanese excel. And that can again be attributed to the fact that Japanese companies are usually willing to invest in long-term development projects.

President Bush's calls for the car industry and American consumers to change course has come years too late. The oil addiction has progressed to a point where kicking the habit is going to be very painful.

Dutch Version Below

Een verslaafde natie

01 februari 2006

George W. Bush roerde gisteravond in zijn State of the Union, de jaarrede van de Amerikaanse president voor het verzamelde Congres, een gevoelig punt aan met de energievoorziening in zijn land. Amerika, zei hij, is verslaafd aan olie. En de beste manier om die verslaving te lijf te gaan, is door middel van technologie. In 2025 moet driekwart van de problematische olie-import uit het Midden-Oosten door iets anders zijn vervangen, aldus Bush. Hij riep op tot onderzoek naar andere krachtbronnen in auto's; naar Amerikaanse begrippen opmerkelijk, omdat de gemiddelde autorijder in dat land zijn tank tot voor kort onbekommerd en door de lage accijns voor een paar dollar vol liet gooien. Maar dat is door de stijgende olie- en benzineprijzen veranderd. De rest van de wereld had dit eerder in de gaten dan de Verenigde Staten. De Amerikaanse auto-industrie verkeert dan ook in grote problemen.

Ford en General Motors, automakers die 's lands drift naar vooruitgang symboliseren, lijden inmiddels ongekend grote verliezen, en moeten fabrieken sluiten en mensen ontslaan. Washington is niet van plan de sector financieel te ondersteunen, de vakbonden en de machtige autolobby ten spijt. Bush zei onlangs in een interview met de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal dat de auto-industrie in zijn land producten moet maken waar vraag naar is. Dat is precies waar het om gaat. De Amerikaanse automobielconcerns hebben onvoldoende geanticipeerd op een stijgende olieprijs en een dalende vraag naar auto's die duur zijn aan de pomp. Debet daaraan is voornamelijk de kortetermijnvisie die het Amerikaanse bedrijfsleven beheerst. Snel een (kwartaal)winst pakken is belangrijker voor ondernemingen en hun aandeelhouders dan het uitstippelen van een afgewogen langetermijnbeleid.

Bush vermeldde gisteren in zijn jaarrede apart de noodzaak tot research aan hybride en elektrische auto's. De tragiek wil dat de concurrentie daar al veel verder mee is. De Japanse automakers Honda en Toyota verkopen, ook in de VS, succesvolle hybrides; auto's die zowel over een elektromotor als over een brandstofmotor beschikken. Ook hier lopen de Amerikanen achter de ontwikkelingen aan. De markt, dat onbarmhartige maar heilzame mechaniek, doet de rest: de Japanners floreren, Amerikaanse merken zitten in zwaar weer. Het is overigens niet alleen de energiezuinigheid die Japanse auto's zo geliefd maakt. Het verschil tussen Amerikaanse en Europese auto's en Japanse zit ook nauwelijks in de verkoopprijs, en zelfs niet in de prijs van de arbeid. Toyota-werknemers bijvoorbeeld worden naar algemene maatstaf zeer goed betaald. Het verschil zit hem in de kwaliteit, die bij de Japanners superieur is, en in hun vermogen om op het goede moment met producten te komen waar veel vraag naar is. En dat komt weer omdat Japanse ondernemingen doorgaans wl bereid zijn te investeren in ontwikkelingen voor de lange termijn.

De oproep van president Bush aan de auto-industrie en de consument om de koers te verleggen, komt jaren te laat. De olieverslaving is z vergevorderd dat afkicken pijn gaat doen.

© Watching America and WatchingAmerica.com. All Rights Reserved. 2005

Site Design v1.0 & v2.0:
Fifth Wall Media Design